Tarieven en vergoedingen

fysiotherapie

Screening €15,-
Screening, intake en onderzoek €65,-
Intake en onderzoek na verwijzing €65,-
Zitting fysiotherapie €40,-
Zitting Manuele therapie €50,-
Lange zitting (voor cliënten met een complexe en/of meervoudige zorgvragen) €50,-
Medisch Fitness, 1 losse sessie €40,-
Medisch Fitness, 1 keer per week €160,- p.m.
Medisch Fitness, 2 keer per week €320,- p.m.
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €60,-
Toeslag voor zitting aan huis + €20,-
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie €40,-
Niet nagekomen afspraak specialisatie €50,-

Voor fysiotherapie hoeft u in de meeste gevallen niet doorverwezen te worden. Als u een aanvullende verzekering heeft worden de behandelingen vergoed vanuit het aanvullende pakket. In uitzonderlijke gevallen is echter een verwijzing van een huisarts of medisch deskundige nodig en kunt u een vergoeding krijgen vanuit de basisverzekering. Hieronder volgen enkele algemene richtlijnen. Bekijk uw zorgpolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar om er zeker van te zijn dat deze op uw situatie van toepassing is.

Contracten zorgverzekeraars

We hebben contracten afgesloten met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Dit betekent dat wij dit rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar kunnen declareren. Heeft u geen aanvullende verzekering, of overschrijdt u uw budget of behandellimiet? Dan sturen wij u direct een factuur.

Vergoeding fysiotherapie

vanuit de aanvullende verzekering voor volwassenen

Fysiotherapie wordt meestal vergoed vanuit de aanvullende verzekering, waarbij de zorgverzekeraar het maximale budget of het maximale aantal behandelingen hanteert.

Ongeacht of u meer behandelingen voor fysiotherapie heeft, kunt u voor manuele therapie maximaal 9 behandelingen vergoed krijgen. De behandelingen voor manuele therapie kunnen geen maximum hebben als uw zorgverzekeraar een budget hanteert. 

Indien u geen aanvullende verzekering heeft, hanteren wij bovenstaande tarieven.

Vergoeding fysiotherapie

met een chronische indicatie

De basisverzekering omvat vergoeding van kosten wanneer u een chronische indicatie voor fysiotherapie heeft. Niet iedereen komt hier in aanmerking voor. U komt in aanmerking als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Uw klacht staat op de Chronische Lijst Borst, wat opgesteld is door de rijksoverheid
  • U heeft een verwijzing van uw huisarts of medisch deskundige waarin de chronische aandoeningen en chronische indicaties staat beschreven.

De vergoeding vanuit de basisverzekering gaat pas in bij de 21stebehandeling. De eerste 20 behandelingen kunnen vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering, mits u deze heeft afgesloten. Heeft u dit niet of niet voor 20 behandelingen, dan betekent dit dat u de behandelingen zelf moet betalen.

Pas op de 21e behandeling gaat de vergoeding van de basisverzekering in. Als u een aanvullende verzekering heeft, kunnen de eerste 20 behandelingen hieruit vergoed worden. Als u geen 20 behandelingen heeft, betekent dit dat u deze behandelingen zelf moet betalen.

Voorbeeld:
U krijgt 12 behandelingen vergoed uit een aanvullende verzekering. Vanaf de 21e behandeling krijgt u de basisverzekering volledig vergoed. De overige acht behandelingen moet u dan zelf betalen. Zie bovenstaande tarieven.

Als de basisverzekering de kosten van de behandeling dekt, moet u rekening houden met het eigen risico. Dit is elk kalenderjaar. Krijgt u in 2020 een behandeling en zet u de behandeling voort in 2021, dan wordt uw eigen risico in 2021 aangesproken.

Voor behandelingen die u vanuit de aanvullende verzekering vergoed krijgt, hoeft u geen eigen risico te betalen.

Vergoeding fysiotherapie

bij artrose knie of heup

Bij chronische behandeling van knie- of heupartrose vergoeden de meeste zorgverzekeraars bij de eerste 12 behandelingen vanuit de basisverzekering. Als u de behandeling al heeft gebruikt, wordt er bij de 13e behandeling gebruikt gemaakt van de aanvullende verzekering, mits u aanvullend verzekerd bent. Er zijn echter ook zorgverzekeraars die direct aanspraak op de aanvullende verzekering doen. Bekijk uw zorgpolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar om er zeker van te zijn dat deze op uw situatie van toepassing is.

Vergoeding fysiotherapie

voor kinderen

Voor kinderen onder de 18 jaar, ongeacht hoe de ouders verzekerd zijn, vergoedt de zorgverzekeraar 18 behandelingen vanuit de basisverzekering. Hiervoor hoeft u geen eigen risico te betalen.

Interesse?

Kleine stappen maken een groot verschil. Plan nu je eerste behandeling en ervaar hoe onze behandelingen voor jou het verschil maken. Samen gaan wij vooruit!

©2021. FysiCenter. All Rights Reserved.